Menu Content/Inhalt
Domov arrow Služby arrow Infrastructure as a Service (IAAS)
Infrastructure as a Service (IAAS)

Pod pojmom „Infraštruktúra ako služba (Infrastructure as a service)“ rozumieme model, pri ktorom poskytovateľ poskytuje IT vybavenie vrátane hardware, serverov, sieťových komponentov a tiež skladovacích priestorov. Poskytovateľ služby vlastní IT vybavenie a je zodpovedný za uskladnenie, údržbu a prevádzku spomínaného vybavenia. Zákazník platí za používanie tohto zariadenia.


Pre model „Infraštruktúra ako služba“ platia nasledovné charakteristiky:
- zákazník platí len za to, čo skutočne využíva, t.j. za využívanie serverov, sieťového vybavenia, pamätí, počítačových procesorov, diskového priestoru, vybavenia dátového centra, ....
- dochádza k automatizácii administratívnych úloh u zákazníka,
- dynamická škálovateľnosť infraštruktúry, ktorá sa mení v závislosti od skutočných potrieb zákazníka
- virtualizácia HW (hardware)
- zabezpečenie pripojenia do siete Internet
- variabilná cena, pričom poskytovateľ a zákazník majú fixne dohodnuté ceny pri poskytovaní infraštruktúry ako služby

Model „Infraštruktúra ako služba“ prináša pre zákazníka nasledovné výhody:
- nemusí vlastniť rozsiahlu infraštruktúru potrebnú na prevádzkovanie náročných softvérových aplikácii. Tým pádom taktiež odpadajú problémy s infraštruktúrou a servisnými zásahmi dodávateľa IT vybavenia
- infraštruktúru zákazník nespravuje, čím sa mu znižujú náklady na obslužný personál. Zákazník taktiež nemusí prevádzkovať potrebné priestory pre uskladnenie serverov
- platí iba za infraštruktúru, ktorú skutočne používa, pričom s poskytovateľom IT infraštruktúry má dohodnuté fixné ceny

 

Aktuality

VMware Enterprise Solution Provider partner

Friday, 27 August 2010

Dnešným dňom sa naša spoločnosť stala VMware Enterprise Solution Provider partner.

News image

Red Hat Virtualization Partner

Tuesday, 18 May 2010

Rozšírili sme svoje partnerstvo na virtualizačné riešenia.

News image

Red Hat Advanced Partner

Friday, 14 May 2010

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala štatút Red Hat Advanced Partner.

News image