Menu Content/Inhalt
Domov arrow Služby arrow Software As A Service (SASS)
Software As A Service

Pojmom Software As A Service (softvér ako služba) označujeme distribúciu podnikových aplikácií koncovým užívateľom (zákazníkom) prostredníctvom internetového pripojenia. Z pohľadu zákazníka ide v porovnaní s tradičným používaním softvéru na báze licencií o nový, výhodný spôsob používania moderných softvérových riešení.


Ako to vlastne funguje?

Klasický model obstarávania softvéru vyzerá nasledovne: Zákazník si kúpi licenciu softvéru, ktorú si inštaluje na svoj počítač. Spoločným menovateľom takého spôsobu distribúcie softvéru je to, že softvér je nainštalovaný a spúšťaný na lokálnych počítačoch u koncového užívateľa, správu a aktualizácie si vykonáva zákazník sám.

Služba Software As A Service (SAAS) umožňuje obstaranie softvéru bez nutnosti nákupu licencií, tieto sú poskytované zákazníkovi ako služba prostredníctvom siete (internetu). Zákazník neobstaráva ani nevlastní žiadne licencie, využíva iba služby poskytovateľa, ktoré sú spoplatnené paušálnym poplatkom, platí teda len za softvér, ktorý naozaj používa.

Základné charakteristiky softvéru distribuovaného prostredníctvom služby Sofware As A Service:
- je dostupný prostredníctvom siete (internetu)
- je centrálne spravovaný z jedného miesta (u poskytovateľa)
- správu a aktualizácie softvéru na seba preberá poskytovateľ


Aké sú výhody služby Sofware As A Service?

Tento koncept obstarávania prináša mnoho výhod z pohľadu zákazníka:
- nemusí vlastniť rozsiahlu infraštruktúru potrebnú na prevádzkovanie náročných softvérových aplikácií
- aplikácie nespravuje, čo v praxi znamená, že nie je potrebný obslužný personál. Tým zníži prevádzkové náklady na aplikácie na minimum.
- platí iba za softvér, ktorý naozaj používa
- dostupnosť aj náročnejších aplikácií, ktoré doteraz nemohol využívať z dôvodu ich finančnej náročnosti alebo nedostatku hardvérového vybavenia

 

Aktuality

VMware Enterprise Solution Provider partner

Friday, 27 August 2010

Dnešným dňom sa naša spoločnosť stala VMware Enterprise Solution Provider partner.

News image

Red Hat Virtualization Partner

Tuesday, 18 May 2010

Rozšírili sme svoje partnerstvo na virtualizačné riešenia.

News image

Red Hat Advanced Partner

Friday, 14 May 2010

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala štatút Red Hat Advanced Partner.

News image